A través das fronteiras creativas

Na mestura entre a creatividade humana e o avance tecnolóxico, a intelixencia artificial (IA) emerxe como unha forza transformadora no mundo da arte. Esta conexión entre a expresión artística e a tecnoloxía xerou un novo horizonte de posibilidades e desafíos.

A Colaboración Creativa: Humanos e Máquinas Unen Forzas

A IA demostrou a súa capacidade para colaborar con artistas humanos, actuando como un gran axudante creativo. Algoritmos avanzados, adestrados con moitos datos, poden xerar imaxes, música e ata poesía. Esta colaboración desafía as percepcións tradicionais sobre a creación artística, xerando obras que reflicten unha fusión única da mente humana e o enxeño dos algoritmos.

Xeración de Arte Autónoma: Obras Creadas por Máquinas

As máquinas poden producir obras sen que interveña unha persoa directamente. Isto expón preguntas sobre a natureza da creatividade e a orixinalidade, desafiando a nosa comprensión clásica do papel do artista.

AARON é un sistema robótico desenvolvido ao longo de moitos anos polo artista e programador Harold Cohen (1995), capaz de coller un pincel co seu brazo robótico e pintar nun lenzo sen axuda.

sistema robótico desarrollado a lo largo de muchos años por el artista y programador Harold Cohen

Harold Cohen , un pintor abstracto que desenvolveu Aaron, un dos primeiros e máis complexos programas de software para xerar obras de arte.

A IA non só impacta co resultado final, senón tamén nos procesos creativos. As ferramentas de intelixencia artificial axilizan tarefas repetitivas, permitindo aos artistas centrarse na exploración e experimentación. Os algoritmos poden analizar patróns en grandes conxuntos de datos, o que axuda aos artistas para descubrir novas formas de expresión ou mesmo copiar a personalidade dun artista e recrear obras co seu estilo como veremos máis adiante.

En VermisLAB, utilizamos moitas ferramentas que axudan aos nosos alumnos/as a desenvolver os seus proxectos. Ideogram, por exemplo, é unha aplicación de IA que xera imaxes a través de texto e que favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística (CCL) e a competencia dixital (CD).

Os nosos/as alumnos/as deben pensar como explicar á IA a imaxe que queren que lles reproduza. É importante que sexa unha descrición o máis detallada posible. Así, chegaron a crear desde imaxes dun cachorro comendo un prato de espaguetis dentro da catedral de Santiago de Compostela, ata reinterpretacións da Gioconda de Leonardo da Vinci.

Arte, educación, IA

A Gioconda redeseñada por alumnos/as de VermisLAB empregando a ferramenta de IA Ideogram

Desafíos Éticos e Estéticos: Navegando por territorios inexplorados

A medida que a IA intégrase máis na arte, xorden preguntas éticas cruciais. Ata que punto debe a creatividade ser automatizada?, estes interrogantes non só definen os límites da intelixencia artificial na arte, senón tamén nosa propia comprensión da creatividade e a apreciación estética. Temos que axudar aos nenos e nenas a desenvolver unha visión espacial completa e adaptala a todas as expresións culturais (CCEC), desta maneira axudámoslles a emprender o seu propio camiño nunha sociedade cada vez máis dixitalizada.

A intelixencia artificial na arte nos desafía a redefinir as nosas percepcións e expectativas. En lugar de vela como unha ameaza, debemos acollela como unha ferramenta innovadora que amplía as fronteiras da creatividade. A medida que exploramos estes territorios, a colaboración entre humanos e máquinas promete un futuro emocionante e rico en posibilidades para o mundo da arte.

A IA non é a nosa inimiga, ferramentas como Ideogram serven de inspiración visual para que desenvolvamos a nosa creatividade. Ademais, aumenta a eficacia e aforra tempo xa que, ten a capacidade de procesar e analizar grandes cantidades de datos a gran velocidade e permítenos percorrer un universo artístico nun click.

Os algoritmos de aprendizaxe automática poden aprender patróns e estilos analizando grandes coleccións de arte. Estes datos poden utilizarse para crear novas obras de arte ou mesmo recrear pezas existentes cunha precisión notable. Pódese acceder a unha ampla gama de recursos visuais, estilos e técnicas, aumentando as posibilidades de expresión creativa e acurtando o tempo dedicado á produción dunha soa obra de arte.

Isto pódese ver en The Next Rembrandt. Esta peza é un retrato xerado por IA que foi creado por un equipo de investigadores e expertos en tecnoloxía. A IA foi adestrada utilizando imaxes de cadros famosos do artista holandés Rembrandt van Rijn e logo, foi utilizada para crear un novo retrato no seu estilo.

Rembrandt

Para rematar, deixámosvos unhas cuestións para que reflexionedes, crees que a IA pode substituír á creatividade humana?, pensas que é necesario sentir emocións para xerar arte?

Bibliografía: