Datos de contacto


Dirección sede central de Vermislab : Rúa do Tambre Nº 61 Baixo, CP 15705, Santiago de Compostela, A Coruña.

Correo electrónico: lab@vermislab.com

Teléfono: 881251572

Whatsapp: 633482030

Horario de atención: Lunes – Viernes (11:00 – 14:00, 16:00 – 20:00)

Se queres vir en bus, podes utilizar a liña urbana número 8, baixando na parada Rúa do Tambre. Para consultar o mapa da ruta e horarios, pica aquí.

Tamén podes utilizar a liña 1 ou a P6, parando en Avda. Cruceiro da Coruña 5. Para consultar o mapa destas liñas e horarios, pica aquí e aquí.

En cumplimento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril VermisLAB informa de que os datos recabados na sección de contacto non serán incorporados a ningún ficheiro, e serán tratados coa finalidade de atender as súas peticións ou requerimentos, baixo a responsabilidade de DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. Unha vez finalizada, os mesmos serán eliminados. As categorías de datos corresponden a datos identificativos e de contacto.

Estes datos non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos legalmente previstos. Pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos personais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, oposición ao tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose ao responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela. Ou tamén na seguinte dirección de email: idea@designthinking.gal. Igualmente, recórdaselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.