Talleres de robótica

Facemos todo tipo de talleres de robótica adaptados a coñecementos, idades e duración. Para centros, eventos, empresas e outros acontecementos. Algúns exemplos de talleres de robótica son:

Basuraleza – Robótica para coidar a natureza: Este taller céntrase no uso de robots para abordar problemas ambientais, como a limpeza de residuos e a conservación do medio ambiente. Os participantes aprenderán a construír e programar robots que poidan axudar nestas tarefas.

Ozobots – Programación con cores e pura creatividade: Os Ozobots son pequenos robots programables que usan liñas e cores como código. Neste taller, os participantes aprenderán a programar os Ozobots mediante a creación de patróns de cores e liñas, fomentando así a creatividade e a lóxica de programación.

Tiny Robot – Programación de robot e construción de entorno de diferentes ambientes creativos: Os alumnos programan a través de fichas o Panda robótico, utilizan o puzle para crear a súa cidade e superar diferentes desafíos.

Rangers – Montaxe mecánica e desafíos de programación espacial: Este taller combina aspectos de montaxe mecánica con desafíos de programación espacial. Os participantes traballarán en equipo para construír robots espaciais e despois programalos para levar a cabo diferentes misións e desafíos nun entorno simulado.

Mbots – Desafíos de programación: Os Mbots son robots educativos deseñados para ensinar aos participantes os conceptos básicos de programación. Neste taller, os participantes enfrontaranse a diferentes desafíos de programación utilizando os Mbots e aprenderán a controlalos mediante código.

Cubetto – Robótica infantil sen pantallas e manipulativa: Cubetto é un robot de programación deseñado para nenos pequenos. Neste taller, os nenos aprenderán os fundamentos da programación e a lóxica mediante actividades manipulativas e sen necesidade de pantallas.

Gato robótico – Programación de gato robótico con Microbit e Intelixencia Artificial: Neste taller, os participantes traballarán co robot de gato interactivo e programable utilizando Microbit e técnicas de intelixencia artificial. Aprenderán a programar comportamentos e respostas do gato robótico utilizando sensores e algoritmos de IA.

Robótica con Microbit – Creación de proxectos de robótica de todos os niveis mediante programación de sensores e actuadores para crear diferentes robots: Este taller céntrase no uso da plataforma Microbit para a creación de proxectos de robótica. Os participantes aprenderán a programar sensores e actuadores para construír unha variedade de robots.

Robótica con Arduino – Creación de proxectos de robótica e domótica con Arduino: Neste taller, os participantes utilizarán a plataforma Arduino para construír proxectos de robótica e domótica. Aprenderán a programar Arduino para controlar motores, sensores e outros compoñentes, e poderán crear os seus propios dispositivos robóticos e automatizar o fogar.

Robótica Virtual – Simuladores: En lugar de traballar con robots físicos, este taller céntrase no aprendizaxe da robótica e a programación a través de simuladores virtuais. Os participantes poderán experimentar e programar robots nun entorno virtual, permitíndolles adquirir habilidades sen necesidade de equipos físicos.

Escornabot – Neste taller de robótica, os participantes terán a oportunidade de aprender sobre programación e construción de robots mediante o uso do Escornabot. O Escornabot é un robot de código aberto e de baixo custo que se pode ensamblar facilmente, e é ideal para introducir aos estudantes no mundo da robótica e a programación.

Outros tipos de talleres de robótica máis avanzada e desenvolvemento de proxectos


Idade: + 4 anos

Duración: 2 – 4 horas

Competencias clave: coñecemento e interacción co mundo físico

En VermisLAB contamos cunha gran variedade de talleres de robótica para diferentes idades e niveis de coñecemento.

Dende a montaxe e programación de robots coma Makeblock, Ozobots ou Escornabots ata o desenvolvevemento de robots maker propios con material básico ou de refugallo.

robotica-vermislab