Cada vez escóitase máis falar da importancia da innovación en todos os ámbitos para poder ter éxito no futuro, pero é común que moitas veces enténdase innovación dunha maneira errónea e lévenos por un camiño moi distinto, non sempre beneficioso ou non orientado cos principais obxectivos do noso centro. Parece que innovar é só facer proxectos de robótica ou similares, pero nós cremos que é algo moito máis profundo. Por iso imos falar de innovación para tratar de aclarar ese horizonte. Primeiramente, que é a innovación? Hai moitas definicións similares de innovación pero imos quedar para este propósito coa que nos facilita Wikipedia: “Innovación é un cambio que introduce novidades, ​e que se refire a modificar elementos xa existentes co fin de melloralos ou renovalos” Poderiamos dicir por exemplo que redeseñar unha aula de maneira que os alumnos estean máis cómodos para realizar a actividade é unha innovación. Pero como chegamos a xerar esa innovación? Aquí é onde entra en xogo a creatividade. A nós gústanos definir a innovación como a posta en marcha das ideas xeradas. Así pois a creatividade é a base da innovación. Pode existir creatividade sen innovación, pero é moi difícil que exista innovación sen creatividade. Pero chegamos a unha pregunta aínda máis compricada, que é a creatividade? Volvendo a Wikipedia atopamos que “A creatividade é a capacidade de xerar novas ideas ou conceptos, de novas asociacións entre ideas e conceptos coñecidos, que habitualmente producen solucións orixinais.” se navegamos un pouco máis poderemos atopar unha chea de diferentes definicións que nos permiten expresar o mesmo. Poderiamos dicir que ata a súa definición pode ser creativa. A nosa profesora experta en creatividade Carmela cóntanos que: “A creatividade é ver algo onde ninguén ve nada” Esa capacidade creativa témola moi identificada os nenos e nenas que sempre están a crear historias na súa cabeza, con todo cando preguntamos en grupos de adultos quen se considera creativo, aproximadamente o 5% das persoas levanta a man. A que podemos achacar isto? É que só 5 persoas de cada 100 son creativas? Que sucede para que así sexa desde que somos nenos ata que nos convertemos en adultos? Nós identificamos que existen certos factores que condicionan a nosa capacidade creativa e por iso as nosas posibilidades de innovar. Factores chave para innovar: Confianza: debemos realizar actividades que reforcen a confianza dos alumnos, nunca castigar o diferente polo feito de ser diferente. Pequenas malas experiencias de non ser aceptadas ideas diferentes levarán a que esa persoa deixe de expoñer as súas novas ideas e con iso deixe de crer en se mesma e ser creativa. Traballo en equipo: para que unha idea funcione debe ser integrada nos equipos de traballo, tanto a nivel alumnado, como a nivel profesorado. Debemos traballar conxuntamente na súa implementación e dar valor a todos os membros do equipo coas súas respectivas responsabilidades. É tan importante a cabeza visible, o director ou directora como o profesor substituto. Contorna favorable: debemos crear unha contorna de traballo favorable no que se potencien as boas novas e propostas de mellora. Pensamento integrador e global: como educadores debemos manter unha visión global das cousas importantes de fronte á aprendizaxe, sen estancarnos en detalles pouco relevantes. Experimentación: aceptar o fallo como algo necesario dentro da aprendizaxe. Transmitir que os erros son parte do proceso e que a experimentación sen erro non existe. Se creamos unha cultura de medo ao erro, estaremos a matar toda posible innovación. Optimismo: ser optimista cando se quere innovar é quizais a máis importante das actitudes. Atopámonos diariamente con multitude de obstáculos que debemos superar e sen iso optimismo é case imposible. Xeración de empatía: traballar a empatía entre os alumnos é moi importante, pero o é máis aínda entre os profesores e profesoras. Se non somos capaces de facelo entre nós non seremos capaces de ensinalo. Como profesores debemos ter en conta todos estes factores para tratar de crear unha cultura innovadora dentro dos nosos centros. É a partir de aí cando poderemos realizar proxectos innovadores co noso alumnado, integrando todo tipo de novas tecnoloxías como a impresión 3D ou a robótica, ou simplemente facendo un cambio nos horarios, deseño de actividades, organización, etc. Cal será a túa próxima innovación? ;)