En VermisLAB realizamos moitos proxectos relacionados coa ciencia e a tecnoloxía onde os nenos e nenas desenvolven competencias clave para a súa aprendizaxe e divírtense xogando. Neste post imos falar dun proxecto moi bonito e inspirador que realizaron os Makers este ano no que viron a importancia do traballo en equipo con persoas de diferentes contextos e idades.

Hebocon de VermisLAB

Unha Hebocon é unha loita de sumo de robots caseiros na que dous robots dispóñense nunha área rectangular no que loitan por botar ao outro da zona delimitada. A Hebocon non é un concepto novo e na Maker Faire Galicia xa se realizaron algunhas edicións. Con todo, en VermislLAB quixemos mellorar este proxecto para que fose máis integrador e didáctico.

En VermisLAB contamos con grupos de distintas idades: os nenos/as máis pequenos/as son os MiniMakers que teñen unha creatividade inesgotable e os máis maiores son os Makers que contan cos coñecementos para crear cousas máis complexas. Por esta razón quixemos unir os dous mundos e facer unha Hebocon conxunta. Os MiniMakers eran os deseñadores e realizaban os deseños dos robots que querían e logo os Makers eran os desarrolladores que levaban a cabo as ideas dos máis pequenos.

Diseño robots por niños/as

Este proxecto conta con varías fases na que os nenos/as de VermisLAB desenvolven distintas habilidades. A continuación expoñémosvos detalladamente cada fase:

1. Formación de equipos e realización de deseños 

Nesta fase os/as Makers crean equipos de 3 ou 4 persoas que desenvolverán os robots. Daquela eses equipos preséntanse aos MiniMakers os cales se reparten entre os distintos equipos para ser os/as seus/as deseñadores/as. Posteriormente os/as MiniMakers realizan os deseños dos robots acompañados dos/as Makers por si teñen algunha dúbida. Nesta fase do proxecto os/as Makers teñen que traballar con nenos/as máis pequenos e entender que estes son os que teñen a última palabra respecto ao deseño do robot. Despois os/as Makers usan os deseños dos máis pequenos para realizar un deseño final que poida ser desenvolvido. Posteriormente teñen que preguntarllo aos deseñadores para que estes déanlles o visto e prace. É unha forma xenial de aprender a traballar en equipo e desenvolver estratexias para negociar e dialogar con alguén dun contexto distinto.

2. Desenvolvemento dos robots

Nesta segunda fase os/as Makers desenvolven os robots con calquera tecnoloxía que aprendesen durante o curso. Deben facer unha análise das funcións do robot e tomar decisións sobre que tecnoloxías usan no proceso. Poden usar deseño e impresión 3D con Tinkercad para realizar o robot. Para desenvolver a electrónica poden usar algunha placa educativa como Microbit coa que poden desenvolver algún automatismo do robot. Un punto importante deste proxecto é usar materiais reciclados e por este motivo buscamos aproveitar motores que foron sacados de aparellos electrónicos antigos. Neste proceso os/as Makers teñen que poñer en práctica os coñecementos aprendidos durante o curso e vese se necesitan adquirir algún coñecemento máis para realizar algunha tarefa. Tamén deben organizarse o traballo e as tarefas para que o resultado salga correctamente sabendo que se non cumpren coas tarefas os MiniMakers non terán o seu robot a tempo para competir. Estas habilidades son básicas para desenvolver a competencia de aprender a aprender.

3. Presentación dos robots e competición

Unha vez finalizados os robots preséntanse aos/as Minimakers para que dean o seu visto e prace e prepáranse os robots para a competición. Nesta competición os/as Makers e os/as MiniMakers compiten xuntos para que o seu robot chegue todo o máis alto. Nesta fase faise moito fincapé na competición sa e en saber gañar e perder. Isto implica que os/as nenos/as deben aprender a xestionar a súa frustración cando non saen as cousas e controlar as celebracións para non ferir aos demais.

Hebocon niños/as

Como vimos este é un proxecto moi completo no que nenos/as de distintas idades colaboran para conseguir un obxectivo xunto. Desenvólvense múltiples habilidades tanto brandas como técnicas. Ademais, é un proxecto onde os nenos/as pásanno xenial e están moi motivados/as que é o máis importante, que xoguen e aprendan divertíndose.