Existen diferentes tipos de comunicación, a verbal, a non verbal, a individual, a colectiva, ou a comunicación escrita, que é un sistema de símbolos que transmiten unha mensaxe á persoa que descifra devanditos símbolos.
A orixe da comunicación escrita foi aproximadamente no ano 3.000 a.C., que debido á civilización fenicia en Mesopotamia foi expandíndose conforme ás rexións ás que chegaba e deu orixe a diversas escrituras como os pictogramas, ideogramas ou alfabetos. As primeiras mensaxes eran plasmadas en pedras, madeiras ou inclusive sobre a pel (con tatuaxes).
Foi en Exipto onde se comezou a escribir sobre papiros e no ano 200 d.C., inventouse o papel, logrando así ampliar as comunicacións que existían. Aínda que a forma en que nos comunicamos pasou dende as pombas mensaxeiras, pasando polo correo, o teléfono, a televisión e computadoras ata chegar ás redes sociais, que teñen a súa orixe en 1995, coa creación do sitio web classmates.com de Randy Conrads. Pero non foi ata despois de que Mark Zuckerberg crea Facebook en 2003 que a comunicación a través de plataformas deste tipo converteuse no principal medio de comunicación a distancia.
Na actualidade, a forma en que nos comunicamos é moi diversa, dende as iconas, emoticonos, os GIFS, ata os memes que tomaron un papel máis importante na comunicación, deixando atrás a comunicación escrita. O rápido avance das tecnoloxías derivou en que a comunicación escrita reduciuse, son máis persoas as que prefiren enviar aos seus amigos e familia audios que escribir. Isto, ocasionou cambios na escritura, os signos de puntuación xa non son percibidos tan relevantes, así como as maiúsculas, ou mesmo as palabras completas; xa que se opta por abreviar o máis posible.

Meme

Fonte: Memes botón rojo

A comunicación, e non só a escrita, vólvese cada vez máis breve e visual, inclusive cando se trata de audios. Cando recibes un moi longo, es das persoas que opta por aumentar a velocidade “1.5x” “2x”?, ou prefires responder con stickers ou manter unha conversación con memes? Esas accións pódenche parecer normais, pero preguntácheste que cambios levarán para as xeracións futuras?

O poder personalizar un meme, plasmar o que sintes ou pensas a través de imaxes é divertido. Tamén poderías usar os memes para cousas produtivas como expoñer na clase ou ensinarlle aos teus amigos algo novo.
Para as novas xeracións é máis sinxelo comunicarse desta maneira, a diferenza de quenes están afeitos a mencionar detalle a detalle para darse a entender e ser comprendidos.

Meme

Bibliografía

Cadena Ser (2022). “¿Son los memes el futuro de la comunicación?”. Recuperado de: https://cadenaser.com/nacional/2022/06/09/son-los-memes-el-futuro-de-la-comunicacion-cadena-ser/
Uriarte, J. (2022). “Historia de la Comunicación Humana”. Recuperado de: https://humanidades.com/historia-de-la-comunicacion-humana/.
Medina, F. (2021). “La historia de la comunicación humana y su evolución a través del tiempo”. Recuperado de: https://www.crehana.com/blog/marketing-digital/historia-de-comunicacion-humana/