Retomamos o blogue despois das vacacións de Nadal con moitas ganas de traballar e facer proxectos que melloren o mundo. Este enfoque é o que facemos cando os nosos alumnos comezan a facer un novo proxecto. Para a realización destes proxectos, con todo, é necesario que os nenos e nenas aprendan a traballar en equipo canto antes para poder enfrontarse a tarefas e retos cada vez máis complicados.

Vivimos nunha sociedade cun claro carácter individualista e que se traduce no comportamento do alumnado durante as clases. O “eu seino facer mellor”, o “a min gústame así”, o “eu quero ir só” ou o “pois non fago nada se é con el”, son algunhas das típicas frases que a principio de curso todo profesor ou profesora se atopa.

O reto de conseguir que as nenas e nenos aprendan a colaborar e traballar en equipo ten finalmente moitas vantaxes para eles mesmos, para o grupo e para o mestre ou mestra.

Efectos positivos do traballo en equipo

A continuación expoñemos algúns puntos de efecto positivo que cremos que o traballo en equipo xera no alumnado.

1.- Aumenta a sociabilidade entre os alumnos mellorando as súas capacidades sociais e organizativas.

2.- Mellora as súas capacidades comunicativas e coñecemento ao ter que ser capaces de transmitir as súas ideas aos demais de maneira continua.

3.- Potencia a empatía cara aos compañeiros.

4.- Promove o respecto, a axuda e a inclusión.

5.- Crea sentido de pertenza ao grupo e responsabilidade respecto á importancia das accións na súa repercusión no grupo.

6.- Logra crear grupos de axuda no que cada un se especializa nunha tarefa específica mellorando a todos.

 

trabajo equipo niños

Fuente: Pexels

Como conseguir que traballen en equipo

Unha vez establecidas algunhas das vantaxes que supón traballar en equipo, xórdenos a pregunta, como podemos conseguilo?

1.- Comezar por retos sinxelos de fácil participación grupal como pode ser o proxecto de redeseño do propia aula con cousas que lles gusten e nas que teñan que chegar a acordos.

2.- Utilizar ferramentas diferentes para facelo máis dinámico, como a gamificación ou xogos de rol dentro dos equipos. Facer o proxecto atractivo usando este tipo de ferramentas ou metodoloxías fará que cada vez os nenos e nenas queiran realizar máis proxectos grupais e aumentarán as súas capacidades sociais e de colaboración.

3.- Crear equipos complementarios que xeren sinerxias e se axuden mutuamente. Neste tipo de equipos é máis sinxelo favorecer a colaboración, pois cada membro do grupo adquire un rol de maneira máis natural contribuíndo ao proxecto global. Estes roles co tempo e a repetición de máis e máis proxectos colaborativos irá rotando e cada participante irá mellorando ao ir adquirindo capacidades dos seus compañeiros.

4.- Utilizar a tecnoloxía como ferramenta colaborativa. A miúdo atopámonos a máis e máis nenos e nenas co móbil ou tablet apartados do mundo. Se logramos ofrecer ferramentas tecnolóxicas que xeren todo o contrario lograriamos un gran avance. Crear xogos ou retos tecnolóxicos nos que a colaboración sexa a clave para resolvelos xerará cada vez mellores dinámicas de equipo.

Existen moitas máis maneiras de crear estas sinerxias de traballo en equipo. Como ben di o dito, “cada maestriño ten o seu libriño”. O que nos ten que quedar claro é que esta capacidade colaborativa será moi importante no futuro dos mozos e mozas, e que canto antes as desenvolvan terán moitas máis vantaxes e oportunidades.