Que é a Intelixencia Artificial

Desde as películas máis antigas como Odisea no Espazo ata as series máis actuais como Black Mirror, todos vimos en algures este tipo de autómatas ou máquinas humanoides que simulan o comportamento humano, que parecen ter sentimentos e actuar como consecuencia dos mesmos. Poderiamos pensar que a intelixencia artificial, dado que é o produto comercial que se nos vende, é soamente robots con forma de persoas que falan e interactúan cos humanos, pero realmente isto non é así.

En primeiro lugar, os humanoides non son en si intelixencia artificial senón un sistema complexo que utiliza diferentes ferramentas para funcionar e como base delas atópase esta.

En segundo lugar, esta nova tecnoloxía ao parecer tan revolucionaria non se centra única e exclusivamente na creación destes seres aparentemente sentimentais e, de feito, esta aplicación é a minoritaria hoxe en día.

Co boom tecnolóxico da información xunto co chamado Big Data, son moitas as empresas que teñen que manipular inxentes cantidades de datos diariamente, e os sistemas tradicionais xa non son suficientemente efectivos. Ademais, as grandes empresas que traballan coa información de miles de millóns de usuarios (estamos a falar dos monopolios das redes sociais, véxase Facebook, Twitter, Instagram, Youtube…) empregan esta nova técnica desenvolvida nos últimos anos para relegar o traballo “sucio” a algoritmos matemáticos que se dedican a separar e clasificar toda a información recibida.

chica de espaldas

A parte do importante papel que cumpre no campo industrial, a educación tamén se beneficia enormemente da intelixencia artificial, novos métodos de ensino, aprendizaxe adaptada e progresiva, o que conleva unha notable mellora na produtividade académica e demais factores que inflúen, podes velos con máis detalle neste post sobre Intelixencia Artificial en educación.

Como e onde se usa

Como dixemos antes, o sector no que máis se utiliza a intelixencia artificial é o da internet, redes sociais, plataformas de streaming e vídeo… para poder filtrar dunha forma automática e sen dependencia humana os datos que chegan diariamente dado o intensivo uso por parte da poboación destas novas tecnoloxías.

Pero non só se utiliza neste sector, a intelixencia artificial está presente practicamente en toda a nosa vida, desde os automóbiles autónomos de Tesla, o sistema operativo intelixente dos foguetes de SpaceX, a produción en masa de alimentos que deben pasar un rigoroso control de calidade, a educación con innovadores métodos de aprendizaxe, ou mesmo a medicina na detección de tumores canceríxenos.

coche tesla cargándose

É por esta nova ferramenta implementada polo que a tecnoloxía e todos os seus ámbitos de actuación sufriron nos últimos anos unha evolución enorme, e cabe resaltar que estamos apenas ao comezo desta incrible revolución da medicina, educación e manufactura. Moitas potencias tecnolóxicas como a empresa estadounidense Deep Mind, especializada na bioloxía e intelixencia artificial, con interesantes proxectos como Alpha Zero que é a maior intelixencia artificial dedicada ao xadrez, AlphaGo que é especializada no antigo xogo de Go e mesmo AlphaFold que se centra no modelado 3D de cadeas de proteínas para así poder analizalas e estudar mellor a súa estrutura, están a investir inmensas cantidades de diñeiro en investigación e desenvolvemento para facer que se desenvolva e evolucione o máis rápido posible.

Estereotipos da Intelixencia Artificial

Como comentamos ao comezo deste post, a percepción que a sociedade actual ten sobre a intelixencia artificial é a que dan a ver as produtoras de cinema e series, a que realmente vende e chama á audiencia, esa intelixencia artificial disfrazada de humano que nos exterminará e acabará coa humanidade como a súa propia creadora nunha revolución robótica.

A parte aparentemente maquiavélica que cremos coñecer da IA non é para nada realista, en primeiro lugar, aínda non se inventou nin se chegou a entender como funciona o pensamento humano, máis aló de que sexan reaccións químicas entre neuronas no noso cerebro. En segundo lugar, se lográsemos entender como eses simples intercambios de electróns e micro descargas eléctricas transfórmanse en pensamentos, levar iso a un nivel físico e tecnolóxico sería todo un reto xa que realmente os autómatas funcionan principalmente por bucles e condicionais que simplemente se limitan a realizar funcións como consecuencia dunha acción externa, polo que sería extremadamente complexo levar isto á práctica. E, por último, dado o caso de crear unha intelixencia artificial que puidese aprender por si mesma, non é moi realista pensar que se creasen miles e miles delas e se meteran en corpos de humanos para que máis tarde se armasen e revelasen contra nós.

Ordenador con código de programacion

O futuro laboral da Intelixencia Artificial

Con todo, aínda que na última década a tecnoloxía sufriu unha brusca e repentina evolución, a intelixencia artificial é relativamente nova e o seu desenvolvemento actual sitúase apenas na punta do iceberg. É por iso tamén polo que na actualidade non se percibe tanto como unha maneira de imitar ou suplantar a intelixencia humana, senón máis ben unha ferramenta que se utiliza na industria, medicina e educación para melloralas.

Pero isto só é o inicio, esa fracción do inmenso potencial que este invento revolucionario ofrece (en colaboración con outras ferramentas modernas como o machine learning, o deep learning, o big data ou a computación cuántica) e que definitivamente marcará un antes e un despois na nosa civilización a nivel tecnolóxico e de telecomunicacións.

É por todo isto que o mercado laboral do futuro próximo, e por moitos anos, centrarase e demandará principalmente expertos nesta análise de datos, manexo de redes neuronais e creación de intelixencias artificiais. Aínda que isto soe principalmente a enxeñerías, matemáticas, física e informática, é moito máis que iso, de nada vale unha intelixencia que regule as nosas vidas se non ten un correcto código moral, un léxico comprensible ata para os máis pequenos ou non sabe distinguir o bo do malo.

bustos de filósofos

O futuro laboral centrarase principalmente na informática, pero debemos ser conscientes de que tamén moitos e moitas filósofas e filósofos, pedagogos e pedagogas, sociólogos e sociólogas, serán demandados pola mesma industria, para desta maneira traballar todos/as conxuntamente.

A parte beneficiosa disto, en comparación a fai un par de décadas, é a facilidade para acceder a material de aprendizaxe sobre esta nova tecnoloxía, xa sexa mediante campamentos, cursos ou libros… e a facilidade tamén de difusión de contido na comunidade tecnolóxica e maker de todo o mundo na que todos e todas nos axudamos mutuamente 🙂