Hoxe en día a programación volveuse unha das ferramentas fundamentais para os interesados na tecnoloxía. Segundo Fran García del Pozo, responsable de CODE.org en España, aprender a programar é unha competencia para acceder ao mercado laboral tan importante como no seu día foi aprender inglés. Pero ademais aprender a programar pode ser unha afección divertida na que se poden desenvolver habilidades como o pensamento  computacional, a resolución de problemas ou a tolerancia á frustración. 

Que é unha linguaxe de programación

Se quixésemos empezar a programar teriamos que facelo aprendendo unha linguaxe de programación. As linguaxes de programación son ferramentas que nos permiten dar ordes a un computador para que faga certas tarefas que nós queiramos. É dicir, sería como un tradutor da nosa linguaxe á linguaxe do computador, o código binario. Estas linguaxes facilítannos poder programar un computador para que faga unha tarefa concreta sen necesidade de facelo coas palabras do código binario, os ceros e uns. Con todo, existen múltiples linguaxes de programación que se usan para distintas aplicacións. 

Cal deberiamos aprender? Cal sería máis sinxela? Cal nos permite facer máis cousas? É posible que a mellor resposta a estas preguntas sexa Python. 

Que é Python?

Python é unha linguaxe de programación creada a finais dos oitenta por Guido van Rossum no Centro para as Matemáticas e a Informática nos Países Baixos e o seu nome vén da afección do seu creador aos Monthy Python. 

Esta linguaxe converteuse en outubro deste ano na máis popular do mundo segundo o índice TIOBE. Python é unha linguaxe moi fácil de aprender xa que a súa sintaxe é moi parecida ao inglés e nalgunhas ocasións ler código en Python é case como ler en inglés. 

Ademais, é unha linguaxe que permite realizar desde programas básicos ata páxinas web, videoxogos ou aplicacións de intelixencia artificial, e coa gran vantaxe de ter unha gran comunidade apoiándoa con múltiples titoriais, recursos, proxectos desenvolvidos e axuda para resolver problemas.

Como aprender a programar en Python

O primeiro paso para empezar a programar é ter as ferramentas adecuadas coas cales imos programar, estas ferramentas chámanse IDEs (Contornas Integradas de Desenvolvemento). Do mesmo xeito que existen programas para editar texto ou facer presentacións, os IDEs son os programas nos cales se pode escribir código, executalo e depuralo. Hai moitos IDEs dispoñibles pero calquera será bo para empezar a programar. Neste post de Xataka preséntanse algunhas posibilidades.

Unha vez teñamos as nosas ferramentas listas xa podemos empezar a programar en  Python. O primeiro que temos que saber é que aprender unha linguaxe de programación é como aprender outro idioma. Unha linguaxe de programación ten unha sintaxe (estrutura) e unhas accións (palabras) propias que debemos entender para poder empezar a programar. 

Por exemplo, o primeiro programa que se executa cando se empeza a programar é o Ola Mundo. Este programa consiste en facer que o computador imprima por pantalla un texto, para iso en Python hai unha acción que se chama print() que imprimirá por pantalla aquilo que se poña entre paréntese, na seguinte figura vese un exemplo.

programando en python ejemplo

Do mesmo xeito que cando aprendemos outro idioma, non é necesario saber todas as palabras que existen para empezar a falalo. Por iso é importante unha vez saibamos entender algúns elementos da sintaxe, usalas e realizar pequenos programas para poñer en práctica os nosos coñecementos. Ao principio só poderemos resolver pequenos problemas como dicir se un número é maior ou menor que cero, exemplo na figura, pero ao final poderemos realizar tarefas máis complexas. 

codigo programando pyhton 1codigo programando pyhton 2Existe un gran número de proxectos xa desenvolvidos que nos poden servir de exemplo para nós ou como un obxectivo na nosa aprendizaxe. Os proxectos poden ir desde desenvolver un xogo de pong, crear un pequeno asistente virtual (do estilo Alexa) ou montar un servidor cunha páxina web, o límite é a nosa imaxinación.

Neste proceso de aprendizaxe será importante aprender a operar con números e textos, definir variables, coñecer as estruturas condicionais e os bucles así como aprender a usar funcións xa definidas que nos axudarán a simplificar tarefas complexas. Programar pode ser unha tarefa difícil se non organizamos a nosa aprendizaxe, por sorte Python ten unha gran comunidade apoiándoo cun gran número de recursos que nos axudarán a ir progresando aos poucos. 

Recursos para aprender a programar en Python

Programar pode ser unha tarefa moi divertida e moi útil no noso futuro e Python é a linguaxe ideal para empezar debido á súa simplicidade e as súas infinitas posibilidades. Para acabar, a continuación se recollen algúns recursos que poden ser útiles na nosa aprendizaxe desta marabillosa linguaxe, desde titoriais, cursos en liña, xogos para aprender a programar, libros, etc.

 

Bibliografía:

Meneses, N. (2021). Fran García del Pozo: “Aprender programación es hoy tan importante como en su día lo fue aprender inglés”. Recuperado de: https://elpais.com/economia/2021/03/18/actualidad/1616079905_002170.html

Borisov, B. (2021). Python Has Become the Most Popular Language, According to TIOBE. Recuperado de: https://linuxiac.com/python-the-most-popular-programming-language/