Cada logro comeza coa decisión de tentalo
Gail Devers

Cal é a mellor educación para os/as nosos/as fillos/as?

Cando nos facemos esta pregunta, eu a primeira, sempre pensamos en buscar os mellores colexios, cada un/ha en base aos seus criterios por suposto, pero asegúrovos que nin existe nin é o único aspecto relevante. Se todos estes coñecementos que o neno ou nena adquire no colexio non van acompañados dunha relación de calidade cos pais, avós/oas, etc., será difícil o seu desenvolvemento coa contorna. Se nos conformamos dándolles uns bos coñecementos en primaria, secundaria, etc. e esixíndolles que sexan os que mellores notas saquen paréceme que a maternidade ou paternidade quédanos un pouco grande.

Neste momento da miña vida, como nai e educadora, doume conta de todos os erros que fun cometendo debido á propia educación recibida, tentando repetir un modelo imposto desde a infancia. Afortunadamente fun corrixíndoos e seguramente seguirei facéndoo, ser pai ou nai é un labor complicado e de aprendizaxe continua.

mejor educacion aprender haciendo

Aprendín que ningún neno ou nena é igual a outro. Teño a gran sorte como profesora de coñecer personalidades sorprendentes e marabillosas, pero que moitas veces no colexio, evidentemente polas súas limitacións, non se lles pode dar unha educación personalizada como sería desexable. A pesar de todo, creo firmemente que os primeiros/as educadores/as somos nós e non debemos cargar soamente esa responsabilidade ao colexio e aí é onde como pais e nais podemos facer moito.

No crecemento do neno/a a importancia que ten a educación é primordial e a contorna máis importante para que o individuo estableza as bases do seu desenvolvemento e personalidade é sen dúbida a familia.

Uns pais/nais motivados terán uns fillos/as motivados/as

Desde que os nosos nenos e nenas nacen movémonos moitas veces por inercias que nos veñen inculcadas e realmente seguimos unhas dinámicas educativas sen expornos nada, e dígoo con coñecemento de causa. Con todo, considero que a planificación educativa é clave para tentar darlle aos nosos fillos e fillas a mellor educación que poidas, asegurando o éxito e a calidade das accións.

Planificar a educación dos nosos nenos e nenas, é dicir, dedicarlle tempo a pensar que tipo de educación queremos darlles e establecer accións ao redor diso, tería que ser a nosa prioridade e non facelo é como facer unha casa sen planos. Se o fixésemos así seguramente teriamos casas onde non poderiamos vivir, sería un caos.

Nós como pais e nais temos unha responsabilidade cada vez maior e actualmente somos privilexiados/as xa que dispoñemos de recursos e  ferramentas que podemos utilizar para incentivar aos nosos fillos/as (Internet, libros, museos, charlas, etc.). Aproveitémolas 😀

mejor educacion apoyo familiar

Obradoiro  de electrónica básica para familias realizado por VermisLAB

Consellos á hora de educar aos nosos/as fillos/as

Direivos algúns consellos que a min servíronme e quizais vos poidan servir a vós neste labor tan difícil e fascinante que é educar:

1- É importante coñecer as nosas fortalezas e debilidades. As fortalezas deberemos usalas a diario para axudar aos nosos nenos e nenas, non só en coñecementos que podamos achegarlles, senón en axudarlles a crecer como individuos maduros e independentes, con personalidade crítica que non sempre ten que coincidir coas nosas opinións.

As debilidades debemos recoñecelas e se temos que pedir axuda para solucionalo non debemos nin dubidalo, lembrade que somos pais, nais, educadores/as e debemos tentar dar o mellor de nós mesmos/as.

Non hai familias perfectas, nin pais/nais perfectos/as, nin fillos/as perfectos/as e non deberiamos tentar cambiar isto, aprender dos erros tamén é importante.

2- É importante axudalos/as a alcanzar pequenas metas en algo que realmente lles interese, animándolles e ensinándolles a conseguilo, non facelo nós nin tampouco impoñerlles os nosos gustos, por exemplo, se a min gústame tocar o violín pero ao meu fillo ou filla arrepíalle, mellor buscamos outra alternativa.

3- Sentarnos con eles/as e revisar que fan no colexio, escoitar as súas inquietudes e aproveitar parte de todo o que nos contan para aumentar os seus coñecementos, ademais é unha boa forma de facer actividades xuntos e crearlles bos recordos, por exemplo, se están a falar de natureza no colexio podemos irnos de excursión ao campo, recoñecer árbores, insectos, etc.

4- Debemos deixar que o/a neno/a tome decisións sobre o seu futuro, isto vainos a axudar a desenvolver neles/as capacidades tan importantes como a autonomía, a confianza e a independencia. Nun primeiro momento sei que dá medo só a idea de pensar que os nosos fillos/as crecen, pero é inevitable ;D

5- Debemos saber que os nenos e nenas non son propiedade privada senón seres humanos dotados de liberdade e entendemento. Non debemos dispoñer deles/as ao noso capricho, debemos falar moito con eles/as para que compartan con nos as súas emocións e tentar axudar e orientar cando realmente sexa necesario. Debemos ser o/a seu/súa guía en todas as ocasións e non adultos que lle reprochamos cousas constantemente, incluso moitas veces sen que o neno ou nena entenda o porqué.

mejor educacion empatia dialogo

6- A educación non debe ser egoísta, debemos de pensar no ben do neno/a non no noso. Tivemos fillos/as e a nosa misión é conseguir que sexan autónomos nas súas emocións e nas súas decisións, deixándolles que elixan o seu camiño na vida.

7- A dedicación é clave, non ten que ser un número de horas concretas, pero no tempo que lle dediques o teu fillo/a ten que notar que non hai nada máis nese momento. É certo que levamos unha vida moi complicada, pero non pode ser unha escusa á hora de buscar momentos de calidade. Recoñezo que a título persoal é o mellor investimento que puiden facer, pasar tempo de calidade co meu fillo.

Conclusións

Está claro que o colexio achega coñecementos, relacións sociais e ábrenos portas que podemos seguir, por iso é moi importante que á hora de elixilo teñamos en conta que vaia aliñado á nosa idea e planificación, que potencie todos os aspectos dos que comentamos.

Igualmente esta tarefa non só debémola delegar aos nosos educadores/as, calquera persoa pode cambiar as cousas e nós como pais/nais temos unha oportunidade única de darlle a mellor educación con enerxía, dedicación e determinación. Creo firmemente neste proxecto e se somos capaces de levalo a cabo teremos uns nenos e nenas sans, felices, independentes e serán adultos as con capacidade de enfrontarse ao Mundo.

mejor educacion comunidad

Obradoiro  de astronomía para familias realizado por VermisLAB