Que é o Big Data

Neste novo mundo onde a información é o ben máis prezado, a cantidade da mesma que se xera cada día é enorme. Antes a información relevante eran datos de fórmulas como a da Coca-Cola, ou as ganancias e contas dunha empresa en concreto ou a súa cotización en bolsa, pero todo isto cambiou. Agora a información é outra, por exemplo que tipo de produtos gústannos, que famosos seguimos ou que tipo de roupa poñemos. Esa información que para nós é irrelevante, pois non nos interesa se o veciño pon unhas bermudas azuis no verán ou se sente máis cómodo con vaqueiros e camisa, é o tipo de información que move o big data. O big data é, como o seu nome indica, unha cantidade moi grande de datos con respecto a un individuo ou un grupo de individuos. Estes datos poden ser estruturados ou non, dado que o que se busca é ter o maior número de datos posible para que a información que se extraia deles sexa o máis fiable posible. 

Aínda non está establecido claramente o volume de datos que se consideran big data dado que varía co tempo. Estes datos son complexos e desestruturados, difíciles de capturar e clasificar como nas bases de datos normais nas que tes un nome, un apelido e certas columnas de datos relacionados. A información que o  big data manexa é de detalles pequenos, de moitos detalles que poden ir desde a cor dos  banners de publicidade nos que clickas ao tipo de música que escoitas ou a que vídeos de Youtube dáslle like.

Como e onde se usa

wearables y big data

O  big data é un cúmulo de información e datos que non teñen sentido se non se analizan en referencia a unha base de datos estruturada, na cal se relacionarán certos datos que nos permitirán obter respostas a moitas preguntas dun individuo ou dun colectivo. Estas preguntas utilízanas sobre todo as empresas, as cales poden predicir comportamentos das multitudes con respecto a compras ou servizos que demandan. Isto permítelles anticiparse e ofrecelos antes que a competencia ou mellorar os seus proxectos de márketing en función daquilo que chama máis a atención da xente. 

Como vimos, estes datos recompílanse en todos os ámbitos da nosa vida, desde cando imos de compras ata cando facemos unha viaxe, dado que ás empresas de turismo interésalles saber que che gusta ou que servizos necesitas para tratarche o mellor posible. Teñen moitas formas de recompilar estes datos, sobre todo desde a implementación da tecnoloxía que usamos habitualmente como os nosos computadores e  smartphones. Estes dispositivos están cheos de sensores que envían a información a servidores de  big data onde logo se traballará con eles. Todas as nosas procuras da internet, os links que abrimos, os likes que damos ou os comentarios que respondemos, todo iso se garda en servidores que logo analizarán e darán respostas ás preguntas que as empresas se formulan.

Non vos asustedes, non é unha teoría conspiratoria na que nos vixían para controlarnos, de feito é en moitos casos beneficioso, dado que eses datos axudan a que as empresas que nos rodean nos coñezan e saiban mellor que necesitamos e non perder tempo en enquisas ou publicidade molesta que nos pon de mal humor.

Como se usaría en educación

Esta cantidade de datos pódese usar para unha chea de cousas e, como non, no que a nós nos interesa, que é a educación. Hai multitude de proxectos abertos para introducir o big data na educación aínda que como é unha tecnoloxía nova aínda hai que facer máis estudos para comprobar se o seu funcionamento é favorable ou non. 

En moitas universidades xa se usa para coñecer as razóns do fracaso escolar a partir de datos como horarios de comida e comportamentos que se asimilan na universidade por parte dos alumnos, así como revisando que estudan máis, como e cando o estudan, etc.

Desenvólvense proxectos como monitorar as aulas a modo de detectar expresións no alumnado ou patróns de comportamento que poidan resultar relevantes, toda esta información permitiría realizar unha mellor configuración da educación.

O big data na educación prevé ter unha serie de beneficios para a personalización da educación do/a alumno/a, de modo que tanto os/ as profesores/ as como o propio alumnado sexa consciente e saiba en que punto da aprendizaxe está, onde ten puntos débiles que reforzar e cales son os seus puntos fortes que pode usar como ferramentas. Entre estes beneficios temos:

-A aprendizaxe personalizada, onde o/o alumno/para poderá ser avaliado/a en relación á súa propia aprendizaxe sen ter que depender da avaliación dos seus compañeiros/ as.

-Uso de diferentes metodoloxías para un/a mesmo/a alumno/a, onde se poderá ver que metodoloxías favorecen ao alumno/para dependendo do que está a aprender, é dicir, que non é o mesmo estudar para un exame de matemáticas que para un de historia. Aí é onde o big data definirá que metodoloxía é mellor aplicar en cada materia ou en función do tipo de aprendizaxe.

-O alumnado será partícipe da educación desde o punto de vista do educador/a, dado que tamén terá acceso á información que reporten os datos, deste xeito saberá en que punto da aprendizaxe está e recibirá  feedback de forma inmediata cos seus avances.

-As tarefas serán máis efectivas, dado que combinando big data con intelixencia artificial, como vimos no noso post a intelixencia artificial na educación, os exercicios e cuestionarios que realizará o alumnado serán personalizados para reforzar os seus puntos débiles e usar ao seu favor os seus puntos fortes.

Inconvenientes do Big Data

inconvenientes del big data

Como todas as tecnoloxías, ten unha chea de beneficios pero tamén inconvenientes, non podemos facer un balance de cada un deles dado que os inconvenientes derivados do  big data son subxectivos a cada persoa. O máis falado é o tema da privacidade dos nosos datos, dado que todos estes datos conforman a nosa vida e ninguén ten por que coñecer eses aspectos; aínda que para uns é un sacrificio que están dispostos a asumir, outros se toman moi en serio o protexelos. Nisto a administración traballa constantemente aplicando leis que obriguen ás empresas captadoras de datos a informar o usuario de que datos serán tomados e cales non e a posibilidade de elixir cales deles estamos dispostos a ceder e cales queremos gardarnos para nós.

Outro inconveniente é a ciberseguridade, dado que estes datos son de moita importancia son máis propensos a ciberataques e necesitan que os servidores que os manexan estean a traballar constantemente na mellora dos sistemas de seguridade que os protexen. Isto tamén ten o problema do aumento de lixo virtual que se acumula, entorpecendo o tránsito da información na internet, dado que estas cantidades de datos moitas veces conteñen información que non se usa pero que se move e circula pola rede.

O big data é unha tecnoloxía que está nas pavías entre o avance tecnolóxico e o control da privacidade, aínda que parece que pode traer máis beneficios que os sacrificios que teñamos que facer para iso. Seguirá habendo quen o vexa como un avance e quen o verá como unha invasión á información persoal. Todo isto verase como evoluciona nos próximos anos, especialmente coa inclusión do 5 G co que estas redes de big data poderán transferir todas esa información de maneira case instantánea por todo o mundo. E ti, que opinas do big data?