Desde tempos inmemoriais os seres humanos buscan a maneira de facer a súa vida máis fácil e cómoda. As diferentes invencións como a roda ou as modernas máquinas industriais foron contribuíndo ao longo da historia. Esta procura de comodidade foi tendo cada vez máis posibilidades co desenvolvemento das diferentes tecnoloxías e, en último termo, ese desexo impulsou o desenvolvemento da robótica.

É curioso, e non todo o mundo o sabe, pero o termo “robot”, que foi acuñado en 1920 polo  dramaturgo checo Karel Čapek e provén da palabra “ roboti”, significa traballo duro ou servidume. Este significado ven de que as máquinas nas novelas de Čapek realizaban as tarefas que o humano non quería facer.

Aínda que cando nos falan de robots non vén á cabeza  RD2D, C3PO, BB8, Curtocircuíto, WallE, ou calquera outro humanoide da ciencia ficción, a definición de robot é, polo xeral, un sistema electromecánico que ten unha función propia, é dicir, que realiza automaticamente unha tarefa sen a intervención directa de ninguén.

ejemplo robotica en educacion

Fonte: C-3PO

Con estes termos pode parecer que isto da robótica leva entre nós catro días, pero desde tempos antigos os enxeñeiros e pensadores da época discorrían maneiras enxeñosas de realizar tarefas automaticamente. Isto é moi importante porque este impulso por economizar esforzos é o que potenciaba a creatividade do momento, e nos nosos días o continúa a facer.

O desenvolvemento da robótica sempre estivo ligado á industria para o desenvolvemento de funcións que economizan os procesos, pero desde hai non moito tempo a robótica emprégase como recurso educativo.

A robótica, do mesmo xeito que outras tecnoloxías, é unha gran ferramenta educativa que, usada adecuadamente, potencia as capacidades dos alumnos como a matemática e a tecnolóxica, a capacidade de aprender a aprender, a capacidade no tratamento da información dixital ou iniciativa persoal.

Potencia tamén a creatividade dos nenos e nenas e fai aumentar a súa curiosidade e ganas por crear e construír as súas ideas ou solucións aos problemas que se enfrontan

electronica robotica en educacion

A robótica como recurso didáctico non só lles expón retos técnicos senón que, orientado correctamente, axúdalles a mellorar o pensamento lóxico e dedutivo, o traballo en equipo e a análise e resolución de problemas.

Non se debe cometer o erro de pensar que a robótica é a solución a todos os problemas, e que só se poden resolver usando tecnoloxía

Como docentes temos a responsabilidade de guiar ás nenas e nenos a atopar as solucións aos problemas da maneira máis óptima, poñendo a robótica e a tecnoloxía como un recurso e non como unha solución en si mesma. Será máis importante a súa capacidade de afrontar os retos e planificación de recursos que as tecnoloxías que poidan aprender.

robotica en educacion para niños

Deste xeito, non debemos de perder nunca de vista que a robótica se basea na procura de solucións a eventos que poden ser optimizados con máquinas e que sobre todo produzan unha mellora da sociedade na que vivimos. Aínda que de momento son poucos os programas educativos que contemplan a robótica desde esta perspectiva, cada vez vemos máis casos de proxectos incribles, desenvolvidos nas escolas, que incorporan a robótica para o desenvolvemento dunha solución a un problema real e non só como tecnoloxía.

Se queres seguir aprendendo sobre robótica educativa segue lendo no noso seguinte post.