fbpx

Fomentar a educación ambiental en familia

A problemática ambiental actual obríganos a tomar conciencia da repercusión dos nosos actos sobre o medio ambiente e a actuar en base a iso. Como adultos ademais, temos a responsabilidade de axudar aos máis novos na toma de conciencia dos problemas ambientais e a crear un modo de vida sustentable. A clave, como sempre, está [...]

By |2020-05-25T18:39:01+02:00Outubro 24th, 2018|Medioambiente|0 Comments

Recursos motivacionais na educación

Por que falar de recursos motivadores? Existe unha educación que chamamos emocional e que non sempre temos claro como utilizala ou realmente para que serve, así como a súa importancia no proceso de ensinanza - aprendizaxe. A grandes liñas poderiamos dicir que é a habilidade para tomar consciencia das nosas propias emocións e das dos [...]

By |2020-05-25T18:39:17+02:00Outubro 10th, 2018|Psicoloxía e menores|0 Comments